Nationaal en internationaal betalingsverkeer (2006-2007)

Deel 1: Betalingstechnieken Hoofdstuk 1: Betaalmiddelen Hoofdstuk 2: Betaalsystemen a)UCV b)Ellips Deel 2: Grensoverschrijdende betalingen A.Target B.Correspondent banking C.Swift D.Documentair krediet

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
De student moet in staat zijn om : - inzicht te verwerven in de betalingsvormen binnen- en buitenland - de betalingsplatforms te onderscheiden - de betalingsvormen te beoordelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241700
Code:
02241700
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands