Communicatie in het Duits 2 (2006-2007)

De cursus behandelt de noodzakelijke basisgrammatica. De leerstof van het secundair onderwijs wordt herhaald en verder uitgediept. Centraal staat de toepassing van de grammatica in de oefeningen (invuloefeningen en vertalingen). Speciale aandacht gaat uit naar een praktisch gerichte vorming, zowel op mondeling als schriftelijk gebied. De volgende thema's komen aan bod, geplaatst binnen de commerciƫle context van een onderneming: zich voorstellen en contacten leggen, afspraken maken, het ontvangen van bezoekers in een correcte taal en met een correcte uitspraak, het voeren van (telefoon)gesprekken, informatie inwinnen, de bank, de winkel, het restaurant, de weg beschrijven. Hierbij is het noodzakelijk dat dagelijkse woordenschat en beroepsgerichte woordenschat intensief worden uitgebreid. Ook de Landeskunde en de Duitse socio-culturele context komen ruimschoots aan bod.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Studenten kunnen zich mondeling en schriftelijk in het Duits uitdrukken, ook in bedrijfseconomische contexten. De studenten kunnen in eenvoudige conversatieoefeningen de nieuwe woordenschat, idiomatische uitdrukkingen en grammaticale structuren toepassen. De studenten kunnen zich in het Duits voorstellen en contacten leggen, afspraken maken, klanten ontvangen, telefoongesprekken voeren, informatie inwinnen, hun mening verdedigen, de weg beschrijven enz. De studenten kunnen Duitse klanken en klankcombinaties correct uitspreken. De studenten kunnen met behulp van een vertalend woordenboek zelfstandig Duitstalig materiaal lezen, begrijpen, en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: geen Studenten bezitten de volgende competenties: geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ESSERS J. 2004 Duitse Oefenspraakkunst FORST G. 2004 Thematische Woordenschat Duits, Antwerpen, Intertaal Hand-outs: Landeskunde, uitspraakoefeningen, Sprechintentionen MIEBS V. , VEHOVIRTA L., 1997, Kontakt Deutsch, Berlin, Langenscheidt

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242541
Code:
02242541
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Duits