ITIL (2006-2007)

ITIL IT Service management ITIL als management concepts voor IT Service Management processes ITIL modules ITSM en kwaliteit, ITSM en people management NETWERK INFRASTRUCTUUR en COMPONENTEN Extra topics over OSI en TCP/IP Draadloze local area netwerken WiFi, draadloos Ethernet, GSM, WAP, GPRS en UMTS NETWORK MANAGEMENT Deze cursus is gebaseerd op Microsoft Official Curriculum 827 Installing a primary SMS 2.0 site Configuring parent-child replication Using SMS Diagnostic Tools Discovering and installing clients Collecting hardware and software inventory Reporting Distributing software Using SMS Installer Remotely supporting computers TECHNISCHE ASPECTEN VAN HET INTERNET Het Internet ( history, structure,access, current trends) Installiatie van een mailserver Installiatie van een internetserver Newsgroups

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Het beheren van grote systemen en netwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ITIL Lecturer's syllabus VAN BON, J. 2002, IT Service Management, een introductie, Van Haren Publishing, 217 blz. (aanbevolen). NETWORK INFRASTRUCTURE and COMPONENTS Lecturer's syllabus Students notes NETWORK MANAGEMENT Microsoft cursus MOC 827 (827AT Administering Microsoft® System Management Server 2.0, English) Lecturer's notes TECHNICAL ASPECTS OF THE INTERNET Lecturer's syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242830
Code:
02242830
Vakcoördinator:
Thierry Taverna
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands