Sociaal beleid (2006-2007)

Hoofdstuk 1: sociaal beleid en sociale politiek Hoofdstuk 2: sociaal beleid in een veranderende maatschappij Hoofdstuk 3:sociale ongelijkheid als object van sociaal beleid Hoofdstuk 4: doeltreffendheid van het sociaal beleid in het licht van de armoedebestrijding

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursus/ Storms, B., Sociaal beleid, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 210p Kranten- en tijdschriftartikels

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04231030
Code:
04231030
Vakcoördinator:
Berenice Storms
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands