Onderhoudstechnieken (2006-2007)

-de aspecten van droge en vloeistofwrijving -de normen naar viscositeit en gebruik van oliën en vetten -gebruik en eigenschappen van vaste smeermiddelen -schroefverbindingen -las- en soldeerverbindingen -lijmverbindigen -krimp- en persverbindingen -spieverbindingen -tappen -glijlagers -koppelingen -riemen -kettingen -tandwielen -eigenschappen van wentellagers -lagergrootte en smering -lagerlevensduur -lagerconstructies ontwerpen: passingen, toleranties,afdichtingen, montage en demontage -eigenschappen van de verschillende wentellagers -specifieke lagers berekenen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
-de aspecten van droge en vloeistofwrijving kennen -de normen naar viscositeit en gebruik van oliën en vetten kennen -gebruik en eigenschappen van vaste smeermiddelen kennen -schroefverbindingen kunnen kiezen en berekenen -las- en soldeerverbindingen kennen -lijmverbindigen kennen -krimp- en persverbindingen kunnen berekenen -spieverbindingen kunnen berekenen -tappen kunnen berekenen -eigenschappen van verschillende glijlagers kennen -koppelingen kunnen kiezen -riemen kunnen berekenen -kettingen kunnen berekenen -tandwielen kunnen berekenen -algemenen eigenschappen van wentellagers kennen -lagergrootte en smering kunnen kiezen -lagerlevensduur kunnen berekenen -lagerconstructies kunnen ontwerpen: passingen, toleranties,afdichtingen, montage en demontage -eigenschappen van de verschillende wentellagers kennen en specifieke lagers kunnen berekenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel 1: Tribologie, cursus, KHKempen, Geel Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel 2: Werktuigonderdelen, cursus, KHKempen, Geel Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel 3: Formularium, cursus, KHKempen, Geel Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel 4: Wentellagers, cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210419
Code:
05210419
Vakcoördinator:
Guido Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands