Project Algemene Vakken Omgang (2006-2007)

 • Beschrijvingen van moeilijke situaties met leerlingen, specifiek voor het beroepsonderwijs.
 • Een analysekader om moeilijke situaties te ontleden vanuit het gedrag van de leerling, de relatie tussen leerkracht en leerling, de opvattingen van de leerkracht, het klasse- en schoolsysteem, de rechten van de leerling.
 • Aandachtspunten voor een ordepraatgroep en leerkrachtenbesprekingen van leerlingen met problemen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Opvoeder.
 • C07 Lid van schoolteam.
Toelichting:
Als opvoeder
 • kun je een moeilijke situatie met een leerling beschrijven
 • kun je deze situatie door verschillende "brillen" bekijken
 • heb je kennis van verschillende invalshoeken die je kunnen helpen bij het adequaat reageren in deze situatie
 • kun je rekening houden met de specifieke situatie van beroepsschoolleerlingen
 • hou je rekening met effecten op korte en lange termijn, op vlak van persoonlijkheidsvorming en relatie
Als lid van een schoolteam kun je
 • nagaan hoe men op een school omgaat met probleemgedrag van leerlingen
 • de regels en procedures nagaan die men op school hanteert en hoe de betrokkenen deze beleven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je bent in de mogelijkheid voldoende stageervaringen op te doen, een langere tijd te functioneren in een klas- en schoolsituatie.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Omgang met BSO-leerlingen. Module 3.4.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • stage
 • Andere: video-opnamen, tekstanalyse

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: Nl: continuous assessment

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie 100%
 • derde examenperiode: taak
OA:
11261712
Code:
11261712
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands