Elektriciteit lab (2006-2007)

- Meetinstrumenten voor het meten van elektrische spanning, stroomsterkte, weerstandswaarde en vermogen. - Lichtschakelingen. - Schakelfouten en meterfouten. - Niet-lineaire weerstanden. - Methoden voor het bepalen van onbekende weerstandswaarden. - Methoden voor het bepalen van zelfinducties en capaciteiten. - Beveiligingstoestellen in elektrische installaties. - Relais en contactoren. - Eigenschappen van weerstanden, spoelen en condensatoren. - Seriekringen in wisselstroom, serieresonantie. - Didactische proeven op magnetisme. - Magnetisatiekromme van transformatorblik.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
- De bachelor in de elektromechanica kan de begrippen, in theorie uitgelegd, in de verschillende labo-opgaven herkennen. - De bachelor in de elektromechanica kan op basis van wat moet gemeten worden in een gelijkstroom- of wisselstroomkring op laagspanning een keuze maken uit de verschillende meettoestellen, zowel digitaal als analoog, deze toestellen juist instellen, juist aansluiten en na het inschakelen van de elektrische bron juist aflezen en de afgelezen waarde noteren waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en zijn handelingen eventueel op adequate wijze corrigeert, zoals dat mogelijk is bij de ampèremeter, de voltmeter, de ohmmeter en de wattmeter. - De bachelor in de elektromechanica kan een elektrisch netwerk construeren. - De bachelor in de elektromechanica kan de waarde van een weerstand op verschillende manieren bepalen. - De bachelor in de elektromechanica kan gemengde ohmse kringen uitmeten. - De bachelor in de elektromechanica kan gemengde RLC-ketens uitmeten en hiervan een bijhorend vectordiagram tekenen dat voldoet aan de afspraken. - De bachelor in de elektromechanica kan werken in groepsverband. - De bachelor in de elektromechanica kan een verzorgd en volledig verslag van een proef maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Labo Elektriciteit, 1ste jaar TW

C. Aanbevolen leermiddelen

Cursus Theorie Elektriciteit, 1ste jaar TW

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210353
Code:
05210353
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands