Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding (2006-2007)

Werken aan didactische vaardigheden op macroniveau. Aandacht voor zorgverbreding in de bewegingsopvoeding en psychomotorische ontwikkeling bij kinderen. De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne Evalueren en rapporteren in het lager en het secundair onderwijs.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als opvoeder: Kun je inzicht verwerven in psychomotorische problemen en helpen aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.. Als begeleider van leerprocessen: kun je inzicht verwerven in de verschillende mogelijkheden van evalueren en rapporteren in het BO en in het SO. Als organisator: -kun je de verschillende leerplannen efficiƫnt hanteren en gebruiken bij het maken van jaarplannen. Als inhoudelijke expert: -kun je zorgverbreding in de bewegingsopvoeding toepassen. -kun je inzicht verwerven in de actuele kennis van de psychomotorische ontwikkeling bij kinderen - kun je bewegingspedagogiek van V. Sherborne toepassen in de praktijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De leerstof en didactische vaardigheden van het 1ste en het 2de jaar ILSO richting L.O.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus didactiek LO Leerplannen bewegingsopvoeding van het basisonderwijs en het secundair onderwijs Leerplannen bewegingsopvoeding in het bijzonder onderwijs type 1 en 2

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10253120
Code:
10253120
Vakcoördinator:
Bernadette Plaetinck
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands