Uitdieping Aardrijkskunde (2006-2007)

De inhoud omvat volgende onderwerpen: - actualiteit over eigen streek, Belgiƫ, Europa en de hele wereld. Voor het overige kunnen de studenten mee beslissen bij de inhoudelijke keuze. Keuzethema's kunnen zijn: - een onderwerp uit het leerplan aardrijkskunde van eerste of tweede graad secundair onderwijs - leren werken met een GIS-programma - ICT-toepassingen in de lessen aardrijkskunde uitwerken - een geografische excursie uitschrijven en / of mee begeleiden - tentoonstellingen, musea en infocentra bezoeken en de aangeboden informatie verzamelen, doornemen, kritisch analyseren en bespreken - andere (de docent bewaakt de haalbaarheid)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker kunnen studenten: - een aantal keuzethema's uitdiepen: enkele leerplanonderwerpen of vakspecifieke ICT-vaardigheden. - een aantal alternatieve werkvormen toepassen op aardrijkskundige leerinhouden . Als organisator, begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en partner van externen kunnen studenten: - de gekozen leerplanthema's didactisch verwerken. - zich verder specialiseren in het organiseren, uitwerken en/of leiden van een excursie, veldwerk of bezoek aan een tentoonstelling - vakkennis en een aantal typische aardrijkskundige vaardigheden extra inoefenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: - de kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de opleidingsonderdelen Aardrijkskunde en Aardrijkskunde Vakdidactiek van de voorgaande opleidingsjaren - een grote interesse voor je eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

De leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen inhoud en zullen gedurende het jaar meegedeeld worden.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10254860
Code:
10254860
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands