ontwerpen energieverdeling (2006-2007)

Simulaties en labo rond Power Quality. Wat zijn harmonischen: oorsprong en gevolgen. Netberekening van een MS-net. Gedistribueerde energieopwekking

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • Andere: symposia

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201611
Code:
03201611
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands