Stage (2006-2007)

In elk jaar van de opleiding loop je stage. Met deze stage-ervaringen verwerf je de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen in de lagere school. In het derde jaar ligt de klemtoon op het volledig zelfstandig in handen nemen van het ganse klas- en schoolgebeuren. Het opleidingsonderdeel bestaat uit enkele delen: - lange stage (1e leerjaar, 2e graad, 3e graad, openluchtklassen, contactdagen, 4 dagen extra inzetbaarheid) - buitengewoon onderwijs - keuzestage - supervisiesessies.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Je bent in staat om leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen te begeleiden. Je bent in staat om kinderen te begeleiden in hun opvoedingsproces. Je bent in staat om tot een vlotte klasorganisatie te komen. Je bent inhoudelijk expert om de verschillende vakken op een inzichtelijke manier over te brengen. Je bent in staat om te reflecteren op je eigen leerproces. Je bent in staat om als lid van een schoolteam, partner van externen, als partner van ouders/verzorgers, als lid van de onderwijsgemeenschap en als cultuurparticipant te functioneren. Voor een nauwkeurige invulling verwijzen we graag naar het stage-informatieboek waar de groeilijn van 1 Balo naar 3 Balo gedetailleerd is uitgeschreven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beschikt over de basisvaardigheden zoals ze zijn aangegeven in de leerlijnen van het stageinformatieboek.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Stageinformatieboek + noodzakelijke documenten. Je portfolio is de neerslag van je leerproces.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

Je loopt stage in alle graden van de lagere school. Je begeleidt tevens openluchtklassen. Je loopt stage in type 1 of type 8 van het buitengewoon onderwijs. Je begeleidt gedurende 1 week de huiswerkklassen in de lagere school van Vorselaar. Je krijgt ook de kans om een stage naar keuze te lopen. ( enkele keuzemogelijkheden worden voorzien; indien je opteert voor een andere stage moet dit gemotiveerd en aangevraagd worden door de student) We vewachten een zelfgestuurd leerproces adhv een persoonlijk ontwikkelingsplan. Je kan wel altijd de nodige ondersteunende begeleiding vragen.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De stages worden permanent opgevolgd en geƫvalueerd. In juni is er een synthese-evaluatie, waar het definitief stagecijfer wordt toegekend. Het stageportfolio telt voor 25% mee en de stages zelf tellen voor 75% mee. Voor een gedetailleerde beschrijving van afspraken verwijzen we graag naar het stageinformatieboek. Een onvoldoende voor stage in juni kan niet opgehaald worden in de derde examenperiode.
OA:
11261440
Code:
11261440
Vakcoördinator:
Nicole Koevoets
Semester:
1+2
Studiepunten:
18
Onderwijstaal:
Nederlands