Microbiologie (2006-2007)

Tijdens een korte herhaling van de basis van het eerste jaar wordt er meer aandacht besteed aan de virulentiefactoren en de relatie van de pathogeen met zijn omgeving. Hierna volgt er een beschrijving van de belangrijke voedselpathogenen. Van elke pathogeen worden de virulentiefactoren, het ziektebeeld dat hij veroorzaakt en de eigenschappen bestudeerd die gebruikt worden in het labo voor isolatie en identificatie. De theorie sluit heel nauw aan bij de praktijk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten kennen de prokaryote cel in detail wat nodig is voor een goede kennis van de virulentiefactoren en identificatie-eigenschappen - Studenten kennen de taxonomie van de bacteriën die belangrijk zijn in de voeding. - Studenten herkennen in grote lijnen de virulentiefactoren en het ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door de pathogenen - Studenten kunnen de verschillende pathogenen onderscheiden op basis van microscopisch uitzicht en cultuurkenmerken - Studenten kennen de identificatieprocedure voor het differentiëren van Gram negatieven met behulp van biochemische en serologische eigenschappen - Studenten kennen de identificatieprocedure voor het differentiëren van Gram positieven met behulp van biochemisch en serologische eigenschappen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Theoretische kennis van de cursus microbiologie en biologie van het eerste jaar

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- VERHAEGEN, J., VERBIST, L., PYCKAVET, M., 2001. Medische microbiologie voor laboratoriumtechnologen Deel 1 en Deel 2. Leuven, Acco. - TYTGAT, I, niet gepubliceerde hand outs, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

- http://www.bact.wisc.edu/bact330/bact330homepage - http://www.med.sc.edu:85/book/welcome.htm - http://gsbs.utmb.edu/microbook/toc.htm

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een reeks vragen. Er zijn meerdere mogelijkheden: meerkeuzevragen, open vragen, invullen van een term, juist/fout vragen, tekeningen,... . De nadruk ligt op kennis van de verschillende bacteriën wat betreft de virulentiefactoren en de kweek- en identificatiestrategieën.
OA:
06021140
Code:
06021140
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands