Datacommunicatie (2006-2007)

Introduction: Definitions - Network models Signals Digital transmission Analog transmission Multiplexing Transmission media Circuit switching and telephone network High-speed digital access: SDH, ADSL, Cable Modem Error detection and correction Data link control Multiple access Wireless LANs - Bluetooth Satellite networks - DVB

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektronische-ICT systemen.
Toelichting:
De bachelor in elektronica/ICT kan het vakgebied datacommunicatie inventariseren met het oog op het samenstellen van technische dossiers De bachelor in elektronica/ICT kan de eigenschappen van analoge en digitale signalen herkennen zodat hij elektronische en ICT systemen kan testen en onderhoudsproblemen kan oplossen De bachelor in elektronica/ICT kan data rate limieten hanteren met de bedoeling om technische dossiers samen te stellen en te assisteren bij de ontwikkeling van elektronische en ICT apparatuur De bachelor in elektronica/ICT kan line en block codes herkennen met het oog op het ontwikkelen en testen van elektronische en ICT systemen De bachelor in elektronica/ICTkan de eigenschappen van de verschillende modulatietypes onderscheiden om technische dossiers samen te stellen en om advies te geven bij aankoop De bachelor in elektronica/ICTkan de structuur van het telefoonnetwerk beschrijven en een inventaris opmaken van de benodigde komponenten met het oog op het samenstellen van technische dossiers De bachelor in elektronica/ICTkan een verband leggen tussen de eigenschappen van de verschillende draadloze netwerken en de vereisten van specifieke toepassingen om technische dossiers samen te stellen en om advies te verlenen bij de aankoop van apparatuur

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis netwerken Basis telecommunicatie

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Behrouz A Forouzan, 2007, Data Communications and networks, ISBN 0071254420, McGraw-Hill

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210334
Code:
05210334
Vakcoördinator:
Tom Van den Broeck
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands