Fruittechnieken - TLO (2006-2007)

Trekker en hefmast Cirkelmaaier, strokenpoetser en versnipperaar Werktuigen voor intern- en extern transport Pneumatische snoeiapparatuur Palloxen voor de fruitteelt Spuitmachines en spuittechniek Sorteren en sorteermachines Oogsten (technieken) en oogsttechnieken Nachtvorst en nachtvorstwering in de fruitteelt Hagel en hagelbescherming in de fruitteelt Leren omgaan met en een beschrijvende opbouw geven van technische apparaten zoals: - motorrugnevelaar, rugspuit en veiligheidsmaskers, spuitmachines, spitmachine, perspottenmachine, frees, foginstallatie, sorteermachine

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de toepassing van de praktisch belangrijke machines en technieken kunnen weergeven en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden inzien. Studenten kunnen werken met en kennen de opbouw van een aantal technische apparaten op het tuinbouwbedrijf. Studenten begrijpen de aanwezige automatisatie op het schooltuinbouwbedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292231
Code:
03292231
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands