Onderhoudstechnieken 1 (2006-2007)

ONDERHOUDSTECHNIEKEN 1 1. Trillingsanalyse: - basisbegrippen; - mechanische trilling, trillingsopnemers, verwerking van het trillingssignaal, probleemdetectie, diagnose; - onbalans; - resonantie; - uitlijning; - speling of losheid; - lagerschade; - riemproblemen; - tandwielproblemen; - case-studies; - invloed van trillingen op de mens. 2. Ultrasoon onderzoek: - basisbegrippen; - uitvoeringen van ultrasoonmetingen; - case-studies. 3. Niet-destructief onderzoek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan de vaktermen verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan onbalans verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan resonantie verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan uitlijningsfouten verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan speling en losheid verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan lagerschade verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan riemproblemen verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan tandwielproblemen verklaren, kan detecteren en kan corrigeren. -De bachelor in elektromechanica kan de invloed van trillingen op de mens verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan de definitie en uitvoering van ultrasoonmetingen verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan de definitie en uitvoering van niet-destructief onderzoek verklaren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - cursus onderhoudstechnieken 2EM. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd -onderhoudstechnieken 2EM. Studenten bezitten de volgende competenties - zie onderhoudstechnieken 2EM.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2004, cursus prediktief onderhoud. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210463
Code:
05210463
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands