Materiaalleer (2006-2007)

- De materiaaleigenschappen - Destructief materiaalonderzoek - Niet-destructief materiaalonderzoek - Ruwijzer en staal - De metaalstructuren - Toestandsdiagrammen Ijzer en staal - Warmtebehandelingen van staal - Gietstaal, gietijzer - Non- ferrometalen - De kunststoffen - De composieten - De technische keramieken

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
- De bachelor in elektromechanica heeft inzicht in de verschillende materiaaleigenschappen; - De bachelor in elektromechanica kan uit het verloop van de trekkromme materiaaleigenschappen afleiden; - De bachelor in elektromechanica kan verbanden leggen tussen eigenschappen en grootheden die regelmatig voorkomen bij de materiaalkennis; - De bachelor in elektromechanica kan een aantal warmtebehandelingen van staal toelichten; - De bachelor in elektromechanica kan het doel van niet-destructief materiaalonderzoek verwoorden; - De bachelor in elektromechanica kan gegevens uit een toestandsdiagram aflezen; - De bachelor in elektromechanica kan enkele eigenschappen en toepassingen van veel voorkomende materialen beschrijven; - De bachelor in elektromechanica kan technische begrippen uit de materiaalkennis verklaren;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Moonen Luc, 2005, cursus Materiaalleer. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 160p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210669
Code:
05210669
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands