Seminarie: Juridische topics (2006-2007)

Juridische topics: Opstarten van een onderneming op administratief en juridische vlak

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Juridische topics: -relevante informatie opzoeken -de nodige contacten leggen mondeling en schriftelijk -informatie degelijk verwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Juridische topics: cursus docent , slides presentaties docent, documentatie op www

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Via Toledo, mail en na afspraak op bureel
OA:
02242430
Code:
02242430
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands