Engels uitdieping (2006-2007)

§1Woordenschat: * opfrissing en uitbreiding van woordenschatvelden a.h.v. oefeningen, Internet, ... §1Spraakkunst: * topics afhankelijk van de noden en/of vragen van de studenten; situatiegebonden verfijning van de Engelse grammatica. §1Cultuur: * grondigere analyse en studie van bepaalde culturele aspecten (BBC news, Internet, ...) * actieve bijdrage tot de voorbereiding van de vakkenstage (reis naar Engeland met 2 en 3 Ilso Engels - Geschiedenis). §1Literatuur: * je leest een tweetal extra boeken uit de literatuurlijst en je stelt deze taak op een interactieve wijze aan elkaar voor. §1Uitspraak: * verfijning van de Engelse uitspraak; individuele begeleiding en opvolging is mogelijk. In overleg met de studenten.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
In 'English Extra' zullen inhouden uitgediept en vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven) extra getraind worden. Zowel wat inhoud als wat werkvorm betreft, kan sterk met de interesses en noden van de studenten rekening gehouden worden. Op deze manier kan je werken aan de basiscompetenties 1, 3, 4, en 10. Als organisator en lid van een schoolteam leer je * in overleg met medestudenten en docenten een reisplanning opmaken, taken verdelen, inhouden voorbereiden en praktische regelingen treffen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de basiskennis en basisvaardigheden om te communiceren in de vreemde taal. Je hebt voldoende interesse voor Engels en je bent bereid de basis uit te diepen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- extra cursusmateriaal (zal de studenten tijdig bezorgd worden) - website: "The English Corner": http://www.lerarenopleidingvorselaar.be/docenten/jevalo/ - handboeken: zie handboekenlijst

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261580
Code:
11261580
Vakcoördinator:
Jen Van Loock
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Engels