Wet op de jaarrekening (2006-2007)

De wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen De wet van 7 mei 1999 met betrekking tot de vennootschappen, boek 4, titel 6 De koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet op de boekhouding en de vennootschapswetgeving De balansposten en de posten van de resultatenrekening De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige normen De IFRS (International Financial Reporting Standards) De meest recente aanpassingen(april 2007) van de Belgische rapporteringsnormen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen de boekhoudwetgeving toepassen en interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: wetteksten

B. Verplichte leermiddelen

Wetteksten Balanscentrale NBB Bulletin van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Brussel, www.cnc-cbn.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • Andere: presentaties

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241270
Code:
02241270
Vakcoördinator:
Lea Linten
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands