Driedimensionele Vormgeving (2006-2007)

Verwerking van ontwerpen. Via afleidingen komen tot een eigen interpretatie van driedimensionale vormen. Eigen beeeldtaal ontwikkelen via een project, vertrekkend van actuele kunst en kunstenaars.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
zie competenties waarnemingstekenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

voorkennis van het eerste en tweed jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

demonstratie documentatie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252310
Code:
10252310
Vakcoördinator:
Monique Jennes
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands