Informaticatoepassingen 2 (2006-2007)

Excel 2003

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
Toelichting:
- De student leren werken met een spreadsheetprogramma, en aldus een beeld geven van de kracht en de mogelijkheden van dergelijk PC pakket (Excel 2003).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Getuigschrift van het middelbaar onderwijs.

A. Type

  • handboek
  • Andere: J:\ of N:\Dag\Docentnaam

B. Verplichte leermiddelen

FRANS, R. Excel beginners 2003_1/3 FRANS, R Excel gevorderden 2003_2/3 Notities docent en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02242101
Code:
02242101
Vakcoördinator:
Fons Baetens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands