Perinatologie (2006-2007)

Gezondheidsproblemen bij pasgeborenen: - Neonatale infecties - Prematuriteit en postmaturiteit - Large en small for gestational age - Geboortetraumata - Pathologische icterus - Peripartale asfyxie - Gastro-intestinale afwijkingen - Respiratoire aandoeningen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliĆ«nten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
  • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
  • C18 De vroedvrouw kan zowel aan intra-, extra- als transmurale zorgverlening participeren.
Toelichting:
De student-vroedvrouw beschikt over de competenties om: - de zieke en risico neonatus op te vangen, zijn toestand in te schatten, gerichte observaties te doen, te anticiperen op potentiƫle neonatale problemen en een totaalzorg te bieden in de onmiddellijke postpartusperiode, gesteund op een theoretisch kader vanuit de fysiopathologie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

anatomie en fysiologie 1ste jaar perinatologie 1ste jaar

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent Van Miert Monique, 2006, Perinatologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 85p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Van Rooyen ea., Leerboek intensive care verpleegkunde -Neonatologie-, Elsevier gezondheidszorg ISBN 90 352 17003 9

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
09285130
Code:
09285130
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands