Elektrische machines (2006-2007)

1. 3-f-spanningen en stromen - opwekken en voorstelling van 3-f-spanningen - ster-driehoekschakeling - symmetrische en asymmetrische belasting - vermogenmetingen 2. Transformatoren - principiële werking transfo - basisbegrippen en formules - equivalent schema - rendement transfo - 3-f-transformatoren - meettransfo's 3. Asynchrone motoren - werking van 3-f-inductiemotor - bouw en eigenschappen - werking, bouw en eigenschappen 1-f-inductiemotor 4. Gelijkstroommachines - werking en samenstelling gelijkstroommachines - berekenen ems/koppel bij gelijkstroommachines - bespreking van soorten gelijkstroommachines en hun karakteristieken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
- De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica /onderhoud/klimatisatie/proces kan aan de hand van berekeningen voor 3-f-net de juiste keuzes maken voor de nodige lijnbeveiligingen. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica /onderhoud/klimatisatie/proces kan de werking van transformatoren verklaren, zowel 1-fasig als 3-fasig, alsook deze controleren op hun belastbaarheid en rendement. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica /onderhoud/klimatisatie/proces kan de werking van 1-f- als 3-f-asynchrone motoren en DC-machines verklaren, alsook deze controleren op hun algemene eigenschappen, toepassingsgebied, belastbaarheid en rendement. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica /onderhoud/klimatisatie/proces kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden, analyseren en structuren waarbij elektrische machines moeten worden toegepast. Met behulp van fabrikantgegevens en beschikbaar materiaal kan hij de gekozen oplossing kritisch onderzoeken, testen en eventueel aanpassen. - De bachelor in de elektromechanica optie onderhoud/klimatisatie/proces kan het technisch dossier van een elektrische installatie toelichten, gebruik makend van symbolische en schematische voorstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- De student heeft volgende cursussen doorgenomen :

 • Elektriciteit, Bachelor :1ste jaar elektrotechniek/elektromechanica
 • Labo elektriciteit, Bachelor :1ste jaar elektrotechniek/elektromechanica
- De student kan zijn grondige voorkennis van DC-, AC- en eenfasige circuitanalyse, magnetische- en elektromagnetische velden en krachtwerking toepassen. - Vlot kunnen werken met complexe getallen en goniometrie., wiskundige vergelijkingen kunnen omzetten in grafieken en omgekeerd. - De student kan vlot werken met elektrische en elektronische meetinstrumenten en bezit basisvaardigheden om elektrische circuits op te bouwen.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Leo Dillen, 2006, 3-f-spanningen en stromen, Niet gepubliseerde cursus, Geel, 90p. - Eric Mondelaers en Leo Dillen, Transformatoren, Niet gepubliseerde cursus, Geel, 86p. - Eric Mondelaers en Leo Dillen, Asynchrone motoren, Niet gepubliseerde cursus, Geel, 90p. - Eric Mondelaers en Leo Dillen, Gelijkstroommachines, Niet gepubliseerde cursus, Geel, 66p. - Datagegevens fabrikanten via website's - Databanken 'labo elektriciteit' - Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210369
Code:
05210369
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands