Burotica (2006-2007)

De theoretische cursus bestaat uit 4 delen te weten Windows XP (instellingen van werkomgeving, werken met bestanden,help-functie, onderhoud, multimedia,...), Word (opmaakprofielen, sjablonen, inhoudsopgave, trefwoordenregister, kop-en voetteksten, macro’s, afdruk samenvoegen, formulieren, vergelijkingseditor,...), Excel (opmaak, relatieve en absolute adressering, functies, tabellen, grafieken,...) en dactylo. Het didactisch gedeelte omvat in hoofdzaak het efficiënt uitwerken van een lesonderwerp, naast een aantal theoretisch-didactische inhouden

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties:- De studenten verwerven een grondige basiskennis van een besturingssysteem en een tekstverwerkingspakket - De studenten kunnen een spreadsheet optimaal gebruiken. - De studenten kunnen met een dactyloprogramma werken. - De studenten kunnen een lesonderwerp uitwerken volgens de einddoelen voorzien in het stagefaseringsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- geen Studenten bezitten de volgende competenties:- basistechnieken van werken met een computer en blind typen kunnen een voordeel zijn

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ROGER FRANS, 2002.Windows XP beginners. Geel, Campinia Media, 286p. ROGER FRANS, 2001.Word 2002 beginners. Geel, Campinia Media, 254p. ROGER FRANS, 2001.Word 2002 gevorderden. Geel, Campinia Media, 291p.ROGER FRANS, 2001. Excel 2002 beginners. Geel, Campinia Media, 212p Eigen cursus van docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
10251180
Code:
10251180
Vakcoördinator:
Veerle Van Doninck
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands