digitale elektronica pract (2006-2007)

Dit labo geeft extra praktische informatie bij hat theorie vak digitale elektronica. Volgende onderwerpen komen aan bod: - Een vergelijkende studie van TTL en CMOS basispoorten - Minimalisatie van het aantal componenten via Karnaugh of Quine-Mc-Cluskey - Studie van eenvoudige logica: mux, teller, demux, comparator - Studie van flipflops - Een inleiding op VHDL

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan: - verschillende digitale basistechnologieen (TTL, CMOS, ...) vergekijken en hiermee digitale poorten opbouwen - een combinatorische digitale schakeling ontwerpen gebruik makend van standaardpoorten - eenvoudige digitale basiscomponenten (MUX, teller, klok, ...) gebruiken in een groter ontwerp - een combinatorische probleem beschrijven in VHDL

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elementaire kennis van de werking van een diode Elementaire kennis van de werking van bipolaire transistoren Kennis van de werking van MOS transistoren Booleaanse algebra Minimalisatie door middel van Karnaugh kaarten Combinatorische en sequentiële digitale elektronica Analoge elektronica

A. Type

  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursustekst 'digitale elektronica' van Patrick Colleman

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03202813
Code:
03202813
Vakcoördinator:
Peter Slaets
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands