Plantenziekten (2006-2007)

Algemene begrippen uit de fytopathologie Abiotische oorzaken van ziekten Gebreksziekten: algemeen, bij aardappelen, bieten, maïs en granen Bespreking van de voornaamste bodemparasieten en bestrijding Bespreking van enkele belangrijke schimmelziekten en bestrijding Bespreking van ziekten en plagen bij aardappelen en bestrijding Bespreking van ziekten en plagen bij bieten, granen en uien en bestrijding Bespreking van ziekten en plagen bij spruitkolen en schorseneren en bestrijding Overzicht van enkele bacterieziekten bij akkerbouwgewassen Overzicht van enkele virusziekten bij akkerbouwgewassen Overdracht van virussen Bespreking van ziekten en plagen bij erwten en cichorei en bestrijding Bespreking van ziekten en plagen bij grove groenten en bestrijding

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Specifieke termen uit de fytopathologie kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden. De levenscyclus van een aantal belangrijke parasitaire organismen kunnen weergeven. Ziekten kunnen herkennen en een gepaste bestrijdingsmethode kunnen opstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Onderzoek- en voorlichtingscentrum voor land-en tuinbouw,2005.Vijanden van gewassen en hun beheersing, Rumbeke,216 p. -Pauwels Jan,2005. Plantenziekten.Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen,Geel. -Ing. Glas, 1996, Uien. C. Misset Doetinchem NL. -Ing. Glas, 1996, Bieteziekten en -aantastingen.C. Misset Doetinchem NL. -Ing. Glas, 1996, Veldziekten van aardappelen.C. Misset Doetinchem NL. -Ing. Glas, 1996,Granen. C. Misset Doetinchem NL. -Ing. Glas, 1996, Ziekten en verschijnselen.C. Misset Doetinchem NL.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293200
Code:
03293200
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands