aandrijftechnieken (2006-2007)

Driefasig systeem - Analyse : Ster - driehoek - Vectoriele voorstelling - Oefeningen - Transformatoren - Theoretische benadering - Vectordiagram - Eenfasige en driefasige transformatoren - Praktische opbouw en eigenschappen - Driefasige gelijkrichting - Principiële opbouw - Werking Gelijkstroommachines - Theoretische opbouw - Gelijkstroomdynamo's - Gelijkstroommotoren - Toepassingsdomeinen Wisselstroommachines - Theoretische opbouw - Wisselstroomgeneratoren - alternatoren - Wisselstroommotoren : éénfasig en driefasig - Toepassingsdomeinen Elektrische energie - Productie en verdeling - Milieuaspecten

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis elektriciteit Complexe rekenmethodes Vectorvoorstellin

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2004. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 119p. Segers Werner, opdrachten, 2004. Niet gepubliceerde nota's, KHKempen, Geel, 69p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • open boek
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200291
Code:
03200291
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands