Biomechanica theorie (2006-2007)

In de cursus biomechanica leer je enkele belangrijke mechanische principes, en leer je deze toepassen op het menselijk lichaam. Je leert hoe je een houding en een beweging kan objectiveren of opmeten, en hoe je de ligging van het lichaamszwaartepunt kan bepalen of berekenen. Je leert hoe je eenvoudige probleem in de statica kan analyseren en toepassen op verschillende situaties uit het dagelijks leven. Je krijgt inzichten in de manier waarop spieren worden gebruikt in het menselijke handelen. Je krijgt daardoor ook inzicht in het hoe en waarom van verschillende ergonomische en therapeutische aanpassingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:
- de studenten kunnen grafieken lezen en interpreteren - studenten kunnen een menselijk beweging met correcte terminologie beschrijven - studenten kunnen het belang van een aantal verschillende factoren die de menselijke beweging beïnvloeden inschatten.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
- de studenten kunnen werken met vectoren en kunnen deze toepassen op praktische functionele problemen . - de studenten kunnen kinematische en kinetische begrippen toepassen op het menselijk lichaam - de studenten beheersen de werkwijze om problemen in de statica op te lossen, en begrijpen deze voor de dynamica

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Anatomie (tijdens het tweede semester).

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bogaerts,Y, Biomechanica: Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 121p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022110
Code:
06022110
Vakcoördinator:
Yves Bogaerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands