Bedrijfsbeheer (2006-2007)

- Businessplan - Organisatievormen - Managementstijlen - Kostprijsberekening - Break evenanalyse - Financiële analyse - Investeringsanalyse - Sociale wetgeving - Marketingtechnieken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
De Bachelor in de electronica kan actief meewerken in een onderneming op het vlak van organisatie en management alsook bij de kostenbeheersing en beslissingen over belangrijke investeringen zowel in materiaal als in mensen. Studenten begrijpen de redeneringen van de bedrijsleider en de eigenaars van het bedrijf, kunnen kritisch reflecteren en bijdragen tot de winstgevendheid van het bedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210426
Code:
05210426
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands