elektrotechniek pract (2006-2007)

Elektrische machines
 • Belastingsproef op driefasige asynchrone motoren
 • Koppel en stroomverloop van asynchrone motoren
 • Ster driehoekschakelaar voor asynchrone motoren
 • Eénfasige asynchrone motoren
 • Dahlandermotoren of poolomschakelbare motoren
 • Alternatoren en syncrhone motoren
Vermogenelektronica:
 • Thyrisotorschakelingen bij verschillende soorten belastingen
 • Triacs : fase-aansnijding + vollegolfsturing
 • Solid State Relais
 • Elektronische voorschakelapparatuur voor TL-lampen
 • Elektrisch remmen van driefasige motoren
 • Softstarters
 • Frequentieomvormers voor driefasige motoren
 • Parameterinstelling bij frequentieregelaars
 • Meting van harmonische spanningen en stromen
Verlichting Studie van elektrische schema's Veiligheidsrelais Schakel- en verdeelinstallaties op hoogspanning

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De studenten kunnen : - De (elektrische) veiligheid waarborgen - Schema's van de proefopstellingen tekenen en opbouwen - Toestellen, motoren en componenten op correcte wijze aansluiten. - Fouten zoeken in een schakeling die niet werkt - Metingen uitvoeren en meetresultaten interpreteren - Een duidelijk en overzichtelijk verslag schrijven van de uit uitgevoerde proef

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wisselstroomtheorie, éénfasig en driefasig Vectorenleer Driefasige machines

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2005. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 154p. Mondelaers Eric, Practicum elektrotechniek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 59p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03201211
Code:
03201211
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands