Kleine huisdieren-TLO (2006-2007)

Papierwerk in de kleinehuisdierenpraktijk: de studenten komen in aanraking met de admisitratie rond honden en katten Hondenshow: de studenten moeten 3 rassen naar keuze bespreken aan de hand van intervieuws met de hondeneigenaars Labelreading: de studenten moeten in staat zijn de labels van diervoeding te interpreteren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: hondenshow, kattenpresentatie
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
03292431
Code:
03292431
Vakcoördinator:
Henk Pardon
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands