Instrumentele analyse (2006-2007)

Eigenschappen van analysemethoden - foutenberekening Klassieke analysemethoden: gravimetrie en volumetrie Spectrometrische analyses : Zichtbaar licht en UV-spectroscopie, fluorimetrie, infra-rood spectroscopie, vlamemissiefotometrie, atomaire absorptie Chromatografie : GC, HPLC, papier- en dunne laag chromatografie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
De studenten hebben inzicht in de klassieke en instrumentele analysetechnieken. De studenten moeten de theoretische kennis van de scheikunde praktisch toepassen in oefeningen.

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene chemie - organische chemie - anorganische chemie 1ste jaar

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen bestaat voor de helft uit theoretische vragen en de helft uit oefeningen De studenten kunnen uitleg vragen tijdens de les of tijdens de herhalingsweek. De studenten kunnen de docent contacteren via e-mail.
OA:
03292070
Code:
03292070
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands