levensmiddelentechnologie oef (2006-2007)

Kennismaking met bedrijven uit de diverse sectoren van de voedingsindustrie en de agro- en biotechnologie Overleg met medestudenten om tot gezamenlijk voorstel te komen ivm aan te vragen bedrijfsbezoeken. Opstellen van een brief voor de aanvraag van een bedrijfsbezoek. Opvolgen van de reacties van de aangeschreven bedrijven. Voorbereiden van het bedrijfsbezoek: opzoeken van info over het bedrijf op het internet, opstellen routeplan, afspraken maken ivm carpooling Na het bedrijfsbezoek een (schriftelijke) evaluatie maken van alle aspecten mbt het bezoek. Opstellen van een brief om het bedrijf te bedanken voor het toegestane bezoek, met evaluatie van het bezoek.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen zelf praktische afspraken maken mbt de organisatie van een bedrijfsbezoek. De studenten kunnen schriftelijk en telefonische correspondentie voeren. De studenten kunnen de variatie aan activiteiten en problematieken binnen de sector van de voedingsindustrie beschrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03202291
Code:
03202291
Vakcoördinator:
Eric Lens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands