Goederenidentificatie lab (2006-2007)

 • Barcodes: inleiding, types, printers, dragers, reading equipment
 • RFID: inleiding, types, dragers, reading equipment
 • Gevallenstudies oa Kruk- en Stoel

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategie├źn, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C06 Kan de documentenstroom van alle soorten distributie managen.
 • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.
Toelichting:
 • De Bachelor is in staat om op een adequate wijze de verschillende barcodes en RFID tags te onderscheiden en vaardig te gebruiken
 • De Bachelor kan de verschillende lees en schrijftoestellen voor automatische identificatie aansluiten en configureren
 • De Bachelor kan de verschillende systemen van automatische identificatie analyseren en evalueren in practische toepassingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd Geen Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

F. Peeters, 2005, Goederenidentificatie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, 120p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210545
Code:
05210545
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands