Cognitieve ontwikkeling: ik ontdek (A) (2006-2007)

De module 'Cognitieve ontwikkeling: ik ontdek (A)' bestaat uit 3 deelmodules: - Hoe verloopt de denkontwikkeling bij kleuters? - Inzichten rond getallen, classificeren en seriƫren - Inzichten rond natuur

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

Toelichting:
Je werkt aan de volgende algemene beroepscompetenties:
 • Verwerven en verwerken van informatie
 • Creativiteit
 • Omgaan met probleemsituaties
 • Kritische reflectie
 • Samenwerken
 • Communicatie
 • Denk-en redeneervaardigheid
 • Leergierigheid
 • Taal

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Binnen dit onderdeel van de module werk je vooral aan de tweede specifieke beroepscompetentie. Als inhoudelijk expert:
 • weet je hoe de denkontwikkeling bij kleuters verloopt
 • weet je hoe het getalbegrip zich bij kleuters onwikkelt
 • weet je hoe het natuurbeeld zich bij kleuters ontwikkelt
 • weet je hoe de spraak- en taalontwikkeling bij kleuters verloopt
 • beschik je over de voldoende achtergrondkennis op eigen niveau betreffende de hierboven vermelde onderwerpen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Moduleboek: Kijk eens, ik ontdek!
 • Het Ontwikkelingsplan van het Katholiek Onderwijs
 • Studiehandleidingen en handboeken bij de deelmodules
 • Videomateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • Andere: monitoraten

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
11260040
Code:
11260040
Vakcoördinator:
Leen Buts
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands