Rationeel energiegebruik (2006-2007)

- Waar halen we energie? - Wat is "rationeel energiegebruik"? - Hoe is het energiegedrag in Vlaanderen? - Gebruik van een energiemeter en de gemeten waarde vergelijken met de gegevens van de fabrikant. - Wat kunnen we doen om zuiniger om te springen met energie? - vergelijkende studie van verschillende toestellen - vergelijkende studie van energieleveranciers en prijzen - Welke invloed heeft REG op de factuur?

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
- De bachelor in elektrotechniek kan het verbruik van elektrische toestellen meten. Hij kan de meetresultaten kritisch weergeven, vergelijken en gebruiken om de energiekost te berekenen en conclusies trekken. - De bachelor in de elektrotechniek kan het energieverbruik voor een gemiddelde gezinssituatie berekenen, onderzoeken hoe het verbruik kan verminderen en creatieve oplossingen kiezen. - De bachelor in de elektrotechniek kan meetgegevens en berekeningen omzetten naar een andere vorm waarbij hij de resultaten kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in de elektrotechniek kan projectmatig informatie opzoeken, selecteren en verzamelen. - De bachelor in de elektrotechniek kan de uitwerking van een project omzetten in een schema, de verschillende taken verdelen en zijn mening geven over de werkwijze van zijn medewerkers en zichzelf. - De bachelor in de elektrotechniek kan een probleemsituatie analyseren, toelichten en een oplossing opstellen. - De bachelor in de elektrotechniek kan de vorderingen van een project en de nog uit te voeren taken bespreken met zijn wedewerkers, samenvatten en weergeven in een verslag.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- duurzame energie en milieu 1ste jaar - elektriciteit 1ste jaar - elektriciteit lab 1ste jaar - gebruik van internet - gebruik van databanken

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: materiaal nodig om metingen te doen

B. Verplichte leermiddelen

- internet - www.energiebesparen.be - www.VIREG.be - www.VREG.be - www.greenpeace.be - Electrabel, Rationeel energiegebruik in het huishouden - Electrabel, Rationeel energiegebruik: zuinig omgaan met energie - Electrabel, Elektriciteit: Meer dan een handvol energie - Electrabel, Aardgas: omschakelen op aardgas, zet de juiste stap - Steek WATT in je zak - handboeken - cursussen - tijdschriften - ...

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210297
Code:
05210297
Vakcoördinator:
Hermine Baelus
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands