Practicum verzekeringen (2006-2007)

- Kennismaking met sotwarepakketten voor verzekeringsmakelaars - Oplossen van praktische problemen met die pakketten. - Actuele ontwikkelingen in de verzekeringssector (voordrachten door gastsprekers, bezoek aan een verzekeringsmaatschappij)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de software kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • Andere: software verzekeringspakketten

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241780
Code:
02241780
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands