Domotica lab (2006-2007)

opgave 1 : begrip communicatieobjecten, verbindingen maken tussen componenten bij opgave 2 : inleiding tot ETS opgave 3 : aanmaken van een eenvoudig project opgave 4 :huisje weltevree , zelfstandige programmatie van een klein projectje opgave 5 : binaire ingang opgave 6 : drukknopinterfaceopgave opgave 7 : dimmer programmeren opgave 8 : rolluik sturing opgave 9 : gebruiken van een LCD, programmeren van een thermostaat opgave 10 : programmeren van sferen, mbv een sfeermodule, dimmers, rolluikactoren en drukknoppen opgave 11 : HEt gebruiken van lijnkoppelaars opgave 12 : Visualiseren via de gira-home server.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: didactische domotica installatie

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • projectwerk
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05213000
Code:
05213000
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands