Sierteelt - TLO (2006-2007)

Determinatie-oefeningen uitvoeren op winter- en zomerkenmerken. Begeleiding van de teelt van diverse bloemen, zoals: perkplanten, bloeiende en groene potplanten, snijbloemen, terrasplanten Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, bedrijven, veilingen, vakbeurzen, ... Uitvoering en begeleiding van containerteelten Begeleiding van de laanboomteelt

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten moeten de systematiek van de bedektzadigen kennen en hun respectievelijke teelt- en vermenigvuldigingseisen. De studenten moeten de teelt van de voornaamste potplanten kunnen uitleggen. De studenten moeten de belangrijkste teelthandelingen kunnen bespreken en uitvoeren. De studenten moeten de voornaamste geslachten, soorten en cultivars kennen (naam + kenmerken). De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Zij krijgen verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken. De studenten moeten zodoende meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiƫle aspecten van de teelt. De studenten werken zelf een gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292560
Code:
03292560
Vakcoördinator:
Paul Grauwen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands