Opvoedkundige wetenschappen gemeenschappelijk (2006-2007)

De inhoud omvat de volgende onderwerpen: - Visies op leren (leerstijlen, krachtige onderwijsleeromgeving, leertheorie├źn, geheugen, zelfstandig werk, ...) - Visies op opvoeden (kritische analyse van de cultuur-maatschappelijke visie van Els-Lodewijks-Frencken op opvoeden, gekoppeld aan actuele thema's),

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Visies op opvoeden: * Vaardigheid 2.4: je kan actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. Je kan maatschappelijke gebeurtenissen aan de vormingsinhouden koppelen. Daarnaast kan je kinderen kritisch leren omgaan met massamedia. * Vaardigheid 6.4: Je kan met ouders/verzorgers in dialoog treden over opvoeding en onderwijs. * Vaardigheid 9.2: Je kan reflecteren over het beroep van de leraar en de plaats ervan in de samenleving. Visies op leren: * Vaardigheid 1,7: uitgaande van verschillende leerstijlen leer je een krachtige onderwijsleeromgeving realiseren voor kinderen van de lagere school * Vaardigheid 3,1 en 3,2: je krijgt zicht op verschillende visies ivm leren en kan deze aanwenden in je pedagogisch-didactische praktijk * vaardigheid 5,1,1: vernieuwende inzichten ivm leren kunnen aanwenden in je eigen onderwijspraktijk

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de inhouden van 1 ILLO (Opvoedkundige Wetenschappen).

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Onuitgegeven cursussen lectoren Artikels uit kranten, tijdschriften, Internet. Videomateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260770
Code:
11260770
Vakcoördinator:
Inge Adriaenssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands