Informatie- en communicatietechnieken (2006-2007)

* ICT en het bevorderen van een actief, authentiek, werkelijkheidsgericht, samenwerkend leren. * Websites die erg nuttig kunnen zijn voor een leerkracht. * Organisatiemodellen om met ICT in een klassituatie te werken. * Software om zelfcorrigerende oefeningen te maken. * Een aantal concrete voorbeelden van leeravonturen via ICT.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kun je -een visie over zinvol ICT-gebruik in de klas en ICT-integratie in de school concretiseren in activiteiten -een doelgerichte keuze maken uit verschillende klas- en werkmodellen, aangepast aan je situatie -verschillende ICT-hulpmiddelen gebruiken om de computer zinvol in de klas te integreren -de geziene vaardigheden op een geïntegreerde manier toepassen om de leerlingen een leeravontuur aan te bieden Als lid van een schoolteam -ken je de regels in verband met privacy en copyright en je respecteert deze -kan je een aantal maatregelen treffen om de leerlingen veilig met de computer te laten werken Als innovator -probeer je via samenerking met de stagementor ICT verder ingang te doen vinden in de school

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De leerstof en vaardigheden van de ICT-cursus in het eerste en tweede jaar worden als voorkennis verondersteld. Je past de geleerde ICT-vaardigheden (tekstverwerking, html, presentatie, rekenblad, Hotpotatoes) op een geïntegreerde manier toe om een boeiend leeravontuur voor leerlingen te ontwerpen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursustekst: ICT met leerlingen. Ondersteunend materiaal op Toledo.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261352
Code:
11261352
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands