Uitdieping Wiskunde (2006-2007)

·Problem solving deel 2: vervolg eerste jaar. ·Individueel werk : mogelijke onderwerpen : studie van didactische artikelen, lineaire algebra (vb. matrices en stelsels), gebruik van PC-programma’s en grafische rekenmachines, …

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
zie Wiskunde

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

zie Wiskunde

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

zie Wiskunde

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Studenten moeten binnen het opleidingsonderdeel uitdieping wiskunde veel zelfstandig aan de slag gaan. Hun bevindingen worden in de les besproken
OA:
10254730
Code:
10254730
Vakcoördinator:
Jos Willems
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands