Bemestingsleer - TLO (2006-2007)

Bepaling van het organisch stofgehalte, de bodemkleur, het CaCO3- gehalte, de watercapaciteit en het gehalte aan N, P, K, Ca, Mg. Bezoek aan Bodemkundige Dienst van Belgiƫ Drijfmestanalyse. Cystenaaltjesonderzoek.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de fysische en chemische toestand van een bodem beoordelen aan de hand van de resultaten van zelf uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen de bodemkleur van hun grond bepalen. De studenten kunnen nauwgezet een drijfmestanalyse uitvoeren. De studenten kunnen de resultaten interpreteren m.b.v. informatie via internet en andere mediabronnen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels, Jan, 2005,TLO bodemkunde. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,50p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03290021
Code:
03290021
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands