Geriatrie praktijk (2006-2007)

Basisvaardigheden voor het ergotherapeutisch handelen: groepsgym, maaltijdbegeleiding, rolstoelhantering, koken voor diabeten, hef- en tiltechnieken, ADL-begeleiding,

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
De studenten kunnen de basisvaardigheden van het ergotherapeutisch handelen in de residentiële ouderenzorg op een adequate wijze uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Geenen Koen, 2004, Ergotherapie Geriatrie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 189p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het praktijkexamen bestaat uit twee delen: theoretisch deel: er wordt een vraag gesteld ivm aandachtspunten bij de verschillende situaties die we hebben gezien. er worden vragen gesteld naar inhoud, gymsessie, tiltechnieken, eten geven, rolstoel hanteren...... praktisch deel: de studenten voeren een tiltechniek uit en voeren een techniek uit ivm aan- en uitkleden. Studenten kunnen steeds in de les terecht bij de docent met vragen omtrent de cursus. Er worden extra herhalingslessen voorzien omtrent de praktische uitvoering van technische handelingen.
OA:
06022131
Code:
06022131
Vakcoördinator:
Greet Jansen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands