Verpleegkundige en medische observaties/interventies (2006-2007)

In deze cursus maak je kennis met de verschillende aspecten i.v.m. endocrinologie,nefrologie,hemodialyse en neurochirurgie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliĆ«nt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het diploma van bachelor in de verpleegkunde behaald hebben.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Vets,B. ( 2006 ) endocrinologie.Niet gepubliceerde cursus te Rijdt,B. ( 2006 ) neurochirurgie. Niet gepubliceerde cursus Decraene,P. ( 2006 ) nefrologie. Niet gepubliceerde cursus Van de Wijngaert,B. ( 2006 ) Haemodialyse. Niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284020
Code:
07284020
Vakcoördinator:
Ida Van den Bosch
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands