Commerciële vaardigheden (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursus verkoopmanangement Handboek W. Spruyt en L. Huysmans, operationele verkoop, uitgeverij de boeck Vacature

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
02251700
Code:
02251700
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands