Burgerlijk recht en handelsrecht (2006-2007)

Het burgerlijk recht 1. Inleidende begrippen 2. Personen- en familierecht 3. Familiaal vermogensrecht 4. Zakenrecht 5. Verbintenissenrecht 6. Benoemde overeenkomsten 7. Voorrechten en hypotheken 8. Verjaring Het handelsrecht 1. Toepassingsgebied 2. Het statuut van de handelaar 3. Het faillissement

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Inzicht verwerven in de voornaamste begrippen van het burgerlijk recht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

ROODHOOFT, J. 2006, Praktisch Burgerlijk Recht, De Boeck, 174 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Aanbevolen: - Burgerlijk Wetboek - Wetboek van Koophandel - Wetboek Vennootschappen - Databank Jura

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242070
Code:
02242070
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands