Fiscale wetgeving (2006-2007)

Personenbelasting - begrip belastingplichtige en zijn/haar gezin - personen ten laste - berekening PB - eindafrekening PB - details KI en OI - details RI - details BI - details DI - persoonsgebonden belastingverminderingen en fiscale aftrekken Andere Belastingen eerste kennismaking met de algemene principes inzake BTW, Registratierechten, Successierechten, Schenkingsrechten, Vennootschapsbelasting,…

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
De studenten kunnen eenvoudige aangiften in de Personenbelasting invullen. De studenten kunnen de personenbelasting berekenen. De studenten verwerven een basiskennis inzake de diverse onderdelen van het Belgisch fiscaal recht. De studenten kennen een aantal mechanismen van fiscale optimalisatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Slides, voorbeelden, teksten, oefeningen... tijdens de lessen. Cursus "Inleiding tot het fiscaal recht": eigen cursus docent

C. Aanbevolen leermiddelen

Van Rompay, M., Wetgeving - Fiscaal recht, Uitgeverij De Boeck

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak (wekelijks) volgens aankondiging ad valvas
OA:
08272080
Code:
08272080
Vakcoördinator:
Tom Melis
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands