wiskunde oef (2006-2007)

Oefeningen bij de inhoud van "wiskunde - doelgroep 1iw"

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
zie opleidingsactiviteit "wiskunde-doelgroep 1iw"

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

zie opleidingsactiviteit "wiskunde-doelgroep 1iw"

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus. Formularium. Grafisch rekentoestel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200010
Code:
03200010
Vakcoördinator:
Karel Hoefkens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands