Informaticatoepassingen 2 (2006-2007)

Studenten leren gevorderde technieken van Word. De cursus PowerPoint behandelt de verschillende technieken om presentaties te maken.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Studenten kunnen vlot en foutloos typen in het Nederlands. Studenten kunnen computerbestanden beheren, tekstopmaak verzorgen en presentaties aanmaken. Studenten kunnen gericht informatie opzoeken op het Internet.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Katrien Van Heuverswijn, 2006, Word 2003 voor gevorderden, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 60p. Katrien Van Heuverswijn, 2006, Katrien Van Heuverswijn, 2006, Powerpoint 2003, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 80p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272591
Code:
08272591
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands